Skip to content

Fakta om at sælge online i Norge

Der bor ca. 4,989,700 personer i Norge, heraf er 77% over 18 år.

25% af alle nordmænd handler via postordre, e-handel mv. (dvs. hvor sælger og køber ikke fysisk møder hinanden) hver måned.

Fordelt med 27% af alle mænd, og 21% af alle kvinder.

Aldersmæssigt fordeling af dem som handler i forhold til det samlede antal i gruppen.

Af alle 15-29 år – 31% handler online

Af alle 30-49 år – 38% handler online

Af alle 50-64 år – 15% handler online

Af alle over 65 år – 5% handler online

Yderligere oplysninger fra E-handel i Norden 2011, udgivet af Posten Norden.

 • Hver fjerde nordmand handlede per distance mindst en gang om måneden i 2010.
 • De 30-49 årige er de, der handler mest på nettet i Norge, hvor 4 ud af 10 handlede per distance ca. en gang om måneden sidste
  år. De 50 årige nordmænd handler oftere på nettet, end de danske og svenske mænd gør.
 • 47 % procent af de norske mænd mener, at det bedste ved at handle på nettet er, at det er nemt og hurtigt. 26 % angiver, at
  lavere pris er det bedste. 25 % mener, at det er det større og bedre udbud, der får dem til at handle per distance.
 • Det er blevet vigtigere for nordmændene at betale med kreditkort, hvor de før betalte via faktura.
 • De nordmænd, der handler per distance, har ikke lige så høje krav til leveringstiden som danskerne og svenskerne. Hele 27 % af
  nordmændene accepterer en leveringstid på mere end en uge.
 • De norske forbrugere er de klart bedste i Norden til at købe varer fra andre lande end Norge. 14 % af nordmændene fortæller, at
  de handler uden for Norge mindst en gang om måneden. Til sammenligning er det kun 2 % i Sverige, 3 % i Finland og 8 % i Danmark, der gør det.
 • Nordmændene handler primært i USA og Storbritannien, men de køber også varer i Sverige og Danmark.

Kilde: E-handel i Norden 2011

Læs hele publikationen her: http://postdanmark.dk/cms/da-dk/files/ehandel_i_Norden_2011.pdf